Cikkek
 

Látogatás a portugál ifjúkommunistáknál

Pártélet


Látogatás a portugál ifjúkommunistáknál

A Munkáspárt delegációja felkereste a Portugál Kommunista Ifjúsági Szövetség főhadiszállását is lisszaboni tartózkodása során.
A portugál szervezet egy harcos, ütőképes és dinamikus ifjúsági szövetség, és a párt mindenütt támogatja is önálló ifjúsági szervezet létrehozását.  Nemzeti és nemzetközi szinten is kifejtik tevékenységüket. Kampányt folytatnak a jobb munkaviszonyokért, lakhatási helyzetért, és általában a demokratikus jogok érvénye-süléséért. Tiltakoztak a cseh ifjúsági szervezet betiltása ellen, tavaly augusztusi tüntetésükön kifejezték szolidaritásukat a palesztin és libanoni néppel. Méltatták a Baloldali Front ismertségét, aktivitását a nemzetközi akciókban, a DIVSZ-ben.
Külön szekciójuk foglalkozik a közép-iskolákkal, a felső-oktatással és a munkásfiatalokkal. Sok a fiatal munkás tagjuk. Fontos, hogy a munkásfiatal tagjaik előbb- utóbb a szakszervezetekbe, míg a diákok a diákszövetségekbe lépve tudnak nagyobb befolyást elérni.
A kapitalista rendszer támadásai nem csak a felnőtt korosztályt érik, de a fiatalok sincsenek biztonságban. Sok hatás hatványozottan éri őket. A teljes lakosságra vetített munkanélküliségi ráta 18% körül van, a fiatalok körében ez még magasabb.  A 25 év alatti munkásfiatalok 55%-a kiemelten rossz ill. veszélyes körülmények között kénytelen dolgozni. Szakadék épül a fiatal és az idősebb generáció között: kevesebb a joguk, a fizetésük, még a nyugdíjalapokba is kevesebb folyik be utánuk. Harcolnak az "ideiglenes foglalkoztatás" ellen, ami tovább fokozza a létbizonytalanságot ebben a generációban. Az egészségügyben tapasztalható leépítések, költségelvonások éppúgy érintik őket, mint más korosztályokat. Az oktatásban is súlyos károkat okoz a neoliberális politika. Az állam egyre csökkenti az oktatásra szánt pénzt. Romlik a középiskolákban az oktatás színvonala, egyre kevesebb jut az állami iskolák infrastruktúrájának fenntartására, a számítógépekre vagy a sportra. Szakokat zárnak be, privatizálják a menzákat és a büféket. A diákok életét tovább nehezítik, hogy a folyamatos osztályozás rendszerét megszüntették, és ehelyett vizsgákra kötelezik a tanulókat, ami azt eredményezte, hogy a diákok akár 35%-a is kiesik még tanköteles korban. A felsőoktatásban is egyre rosszabbodik a helyzet.  A három éves alapképzést követő un. mesterképzés évenként kb. 3000 euróba kerülne, ami megfizethetetlen a diákok nem jómódban élő családjai számára.  Világosan látszik a liberális kormányzat törekvése: egyfajta elit létrehozására törekednek, és csak a kiváltságosak osztályrésze lesz a jó minőségű oktatásban való részvétel. A felsőoktatásban tanuló fiataloknak már csak 19%-a jön a munkásosztályból. A különböző diákszervezetekkel együtt harcolnak, a diákönkormányzati választásokon indulnak az ifjúsági szövetség aktivistái. A közelgő Ifjúság Napjára nagy demonstrációval készülnek, nem ritkák a 100-150 ezres megmozdulások.
A megbeszélések közvetlen, oldott légkörben folytak, a végén kölcsönös póló-, emléktárgy és propagandaanyag-cserével.